Wyznania Mowcy. Spraw, Ludzie CI? S?uchali by Scott Berkun

ISBN: 9781457173189

Published:

ebook

240 pages


Description

Wyznania Mowcy. Spraw,  by  Ludzie CI? S?uchali by Scott Berkun

Wyznania Mowcy. Spraw, by Ludzie CI? S?uchali by Scott Berkun
| ebook | PDF, EPUB, FB2, DjVu, talking book, mp3, ZIP | 240 pages | ISBN: 9781457173189 | 9.19 Mb

Sztuka bycia gwiazd? wyst?pie? publicznych Jak hipnotyzowa? s?uchaczy i porywa? t?umyJak by? rozlu?nionym, zabawnym i kompetentnym mowc?Jak stosowa? podr?czne sztuczki zawodowcowScott Berkun prezentuje przyst?pny i praktyczny poradnik, pozwalaj?cyMoreSztuka bycia gwiazd? wyst?pie? publicznych Jak hipnotyzowa? s?uchaczy i porywa? t?umyJak by? rozlu?nionym, zabawnym i kompetentnym mowc?Jak stosowa? podr?czne sztuczki zawodowcowScott Berkun prezentuje przyst?pny i praktyczny poradnik, pozwalaj?cy roz?o?y?

sztuk? przemawiania na czynniki pierwsze i dog bnie j? zrozumie?. Szerokie do?wiadczenie autora u?atwia zrozumienie l?ku przed wyst?powaniem publicznym, gdy? wi?kszo tego, czego si? obawiamy, istnieje wy cznie w naszym umy?leMichael Lopp, autor ksi ki Managing HumansCyceron powiedzia?, ?e nale?y sprawi?, aby s?uchacze byli uwa?ni, otwarci oraz ufni. Jak to osi?gn Po pierwsze nale?y unika? pretensjonalnych nawi?za?

do martwych ludzi. Po drugie nale?y przeczyta? przydatny i zabawny poradnik przemawiania, napisany przez Scotta BerkunaJay Heinrichs, autor ksi ki Thank You for ArguingSpo?​niasz si? na w?asn? prelekcj?, laptop zaczyna podejrzanie dymi?, na sali jest dziesi osob, spo?rod ktorych po?owa przysypia, a reszta ?mieje si?

szyderczo, stres parali?uje Ci struny g?osowe, a na dodatek gdzie? w okolicy podst?pnie czai si? szef, czekaj?c na Twoj? wpadk?. A jednak mimo to przeprowadzasz znakomit? i profesjonaln? prezentacj?, a zebrani skanduj? Twoje imi?, prosz?c o wi?cej. Przesada? Mo?e tylko odrobin?.Autor tego hipnotycznego poradnika doskonale zna si? na rzeczy -- w trakcie swojej kariery wyg?osi?

setki wyk?adow i prze?y? wi?kszo nieprzyjemnych, tragicznych czy kr?puj?cych sytuacji, ktore na ogo? przera?aj? przysz?ych i niedosz?ych mowcow. Praktyczne lekcje i zaskakuj?ce wyznania pozwol? Ci popatrze? z zupe?nie innej perspektywy na sztuk? przemowie? publicznych, perswazji, skutecznej komunikacji, uczenia si? oraz nauczania. Chcesz si? uczy Ucz si? od mistrza.Dowiedz si?, jak nie zanudzi? s?uchaczy na ?mier?.Odkryj, co robi?, kiedy sprawy id? nie po Twojej my?li.Sprawd?, jak nauczy? innych czegokolwiek.Poznaj sztuk? odpowiadania na niewygodne pytania.Naucz si? pokonywa?

l?k i parali?uj?cy strach.Oce?, czego mo?esz nauczy? si?, ?ledz?c wyst?py komikow.Przeczyta?am pierwsz? stron?, wy czy?am telefon i komputer, bo wiedzia?am, ?e nie ma si? co rozprasza?, ta ksi ka to naprawd? CO?!-- http: //tak rel=nofollow>onepress.pl/recenzjamiwypu.phtml"... o ksi ce Scotta Berkuna pisze polska bestsellerowa autorka>>Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "Wyznania Mowcy. Spraw,":


fitness-gniezno.subsglbooks.online

©2012-2015 | DMCA | Contact us